Архијерејски мали омофор и епитрахиљ – црно

Шифра производа: 14 171 Категорија: