Архијерејски мали омофор и епитрахиљ – плаво

Шифра производа: 14 142 Категорија: