Архијерејски мали омофор и епитрахиљ – златно

Шифра производа: 14 123 Категорија: