Архијерејски мали омофор и епитрахиљ

Шифра производа: 14 122 Категорија: