Архијерејски мали омофор и епатрахиљ – бордо

Шифра производа: 14 133 Категорија: