Архијерејски мали омофор и епитрахиљ – бело

Шифра производа: 14 112 Категорија: