Архијерејски мали омофор и епитрахиљ – бело

Шифра производа: 14 111 Категорија: