Архијерејски мали омофор и епитрахиљ – бордо

Шифра производа: 14 131 Категорија: