Архијерејски мали омофор и епитрахиљ – зелено

Шифра производа: 14 151 Категорија: