Свештенички епитрахиљ – бордо

Шифра производа: 14 231 Категорија: