Архијерејски мали омофор и епатрахиљ

Шифра производа: 14 136 Категорија: