Архијерејски мали омофор и епитрахиљ – бордо-златни полиставрион

Шифра производа: 14 132 Категорија: