Архијерејски мали омофор и епатрахиљ

Шифра производа: 14 127 Категорија: