Архијерејски мали омофор и епатрахиљ

Шифра производа: 14 145 Категорија: