Архијерејски мали омофор и епатрахиљ – бели

Шифра производа: 14 161 Категорија: