Архијерејски мали омофор и епатрахиљ

Шифра производа: 14 147 Категорија: